2248 / MIREILLE MATHIEU - Santa Maria

Pris: 65,00 NOK
2248 / MIREILLE MATHIEU - Santa Maria - 1978 DE Vinyl; NM / Cover; EX

1704 / MIREILLE MATHIEU - Kleine Scwalbe

Pris: 65,00 NOK
1704 / MIREILLE MATHIEU - Kleine Scwalbe - 1976 DE Vinyl; NM / Cov; EX

1705 / MIREILLE MATHIEU - Die Liebe Kennt Nur Der,

Pris: 65,00 NOK
1705 / MIREILLE MATHIEU - Die Liebe Kennt Nur Der,der sie verloren hat - 1977 DE Vimnyl; NM / Cov; EX

2247 / MIREILLE MATHIEU - Qu`Elle Est Belle

Pris: 45,00 NOK
2247 / MIREILLE MATHIEU - Qu`Elle Est Belle - 1966 DE Vinyl; EX / Cover; EX

2246 / MIREILLE MATHIEU - Und Der Wind Wird Ewig S

Pris: 65,00 NOK
2246 / MIREILLE MATHIEU - Und Der Wind Wird Ewig Singen - 1974 DE Vinyl; NM / Cover; EX

2245 / MIREILLE MATHIEU - Nur Fur Dich

Pris: 65,00 NOK
2245 / MIREILLE MATHIEU - Nur Fur Dich - 1983 DE Vinyl; NM / Cover; EX

2244 / MIREILLE MATHIEU - Wenn Es Die Liebe Will

Pris: 65,00 NOK
2244 / MIREILLE MATHIEU - Wenn Es Die Liebe Will - 1974 DE Vinyl; EX+ / Cover; EX

2243 / MIREILLE MATHIEU - Zuhause Wartet Natascha

Pris: 65,00 NOK
2243 / MIREILLE MATHIEU - Zuhause Wartet Natascha - 1979 DE Vinyl; EX+ / Cover; EX

2242 / MIREILLE MATHIEU - An Einem Sonntag In Avig

Pris: 65,00 NOK
2242 / MIREILLE MATHIEU - An Einem Sonntag In Avignon - 1970 DE Vinyl; EX+ / Cover; EX

2241 / MIREILLE MATHIEU - Akropolis Adieu

Pris: 65,00 NOK
2241 / MIREILLE MATHIEU - Akropolis Adieu - 1971 DE Vinyl; EX+ / Cover; EX

2241 / MIREILLE MATHIEU - Tarata-Ting, Tarata-Tong

Pris: 75,00 NOK
2241 / MIREILLE MATHIEU - Tarata-Ting, Tarata-Tong - 1969 DE Vinyl; EX+ / Cover; EX

2239 / MIREILLE MATHIEU - Der Zar Und Das Madchen

Pris: 65,00 NOK
2239 / MIREILLE MATHIEU - Der Zar Und Das Madchen - 1975 DE Vinyl; EX+ / Cover; EX

2239 / MIREILLE MATHIEU - Hinter Den Kulissen Von

Pris: 75,00 NOK
2239 / MIREILLE MATHIEU - Hinter Den Kulissen Von Paris - 1969 DE Vinyl; EX+ / Cover; EX