2009 - Verdikatalog for LP + CD

Pris: 150,00 NOK
792 siders Tysk katalog, som beskriver verdien pr. 2009 Side 11 - 26 coverfoto av sjeldne LP, trykket i farger. Det du kjøper er en katalog ubrukt med plastomslag fra vår restbeholdning, til 1/2 pris.

2009 - Verdikatalog for Singler + CD singler

Pris: 150,00 NOK
686 siders Tysk katalog, som beskriver verdien pr. 2009 - Side 11 - 26 coverfoto av single rariteter i farger. Det du kjøper er en katalog ubrukt i plastomslag fra vår restbeholdning, til 1/2 pris.